Empresa Qui som

El 1996, un grup de professionals, tècnics amb llarga experiència i provinents del sector de l'enginyeria, la construcció pública i privada, les instal·lacions i els serveis, coneixedors de l'administració i les relacions entre el sector públic i el privat, crearen Divisió S.I.G.O. (Servei d'Informació i Gestió Oficial), en tant que una divisió interna d'una empresa d'enginyeria i serveis.

L'important èxit assolit per la bona acceptació d'aquests serveis aconsellà a l'any 1999 la constitució de la societat mercantil actual, DIVISIÓ S.I.G.O., SL, definint el ventall dels nostres serveis en tot allò que és útil als nostres clients, sabent quin és el compromís de la nostra empresa i quin grau d'aquest compromís els afecta també el present i el futur de la seva activitat, però sobretot per a situar les empreses en el perfecte compliment de la normativa vigent per tal de poder accedir a la contractació amb l'Administració Pública.

DIVISIÓ S.I.G.O., SL compta amb un equip altament qualificat que té com a finalitat proporcionar la màxima qualitat en el servei. Aquesta experiència en els diversos sectors i l'elevat compromís en el servei permet als nostres clients aconseguir el màxim retorn de la seva inversió.

Els pilars bàsics de la nostra filosofia empresarial consisteixen en atenció personalitzada amb estil propi i diferenciat, impregnat de coneixements, independència i confidencialitat en un ambient de mútua satisfacció, fomentant les bones pràctiques i la més eficaç organització aportant sempre les solucions més adients.

El client satisfet és el nostre objectiu principal i la motivació bàsica del nostre procés de millora continuada. Tanmateix, som responsables amb els nostres empleats, els nostres proveïdors, els organismes oficials i la societat en general perquè practiquem l'actuació sostenible i en consonància i coherència amb els nostres valors. Apliquem les mesures adients per tal d'aconseguir la conciliació entre vida laboral, personal i familiar dels nostres empleats que han estat seleccionats d'acord amb un total respecte a la igualtat d'oportunitats.

Volem agrair als nostres més de mil clients la seva fidelitat durant aquests més de 20 anys en que l'empresa no solament s'ha mantingut present sinó que continua essent capdavantera en el sector, fet cabdal en el nostre afany de superació i de millora continuada en aquest món globalitzat cada vegada més complex i més exigent.


Jaume Manuel Oronich i Miravet
Soci Fundador